OMDAT MUZIEKLES MEER IS

DAN NOTEN LEZEN ALLEEN.

Algemene lesvoorwaarden seizoen 2014/2015

Artikel 1
1.1 Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar van het basisonderwijs in de plaats waar de lessen gegeven worden. Het aantal lessen per schooljaar is variabel, afhankelijk van de vakanties die gelden in de regio Noord of Midden. In de vakantieperiodes worden er geen lessen gegeven. Het minimum aantal lessen is 35.

Artikel 2
2.1 Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd, is niettemin betaling verschuldigd.
2.2 Bij langdurige ziekte van de leerling is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd.
2.3 Bij langdurige ziekte van de docent is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd of wordt er voor vervanging gezorgd.

Artikel 3
3.1 Lesgeld is verschuldigd conform de voor het schooljaar geldende tarieven.
Voor het het seizoen 2015-2016 is het lesgeld vastgesteld op € 660,-

Het maandbedrag van september 2015 tot en met augustus 2016 is: € 55,-
Wil je in vier termijnen betalen dan is het bedrag € 165,-

Artikel 4
4.1 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 5
5.1 In gevallen waarin dit reglement niet in voorziet zal bindend advies gevraagd worden aan de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) De eventueel daaraan verbonden kosten zullen door de in het ongelijk gestelde partij gedragen worden.

Zwolle, 01-09-2015

Lorem ipsum dolor sit amet